Saying No & Dealing With Solicitation

Saying No & Dealing With Solicitation

Tags :

As is typical with most third-world countries, solicitation is commonplace in the Philippines. This may be especially true for foreigners and travelers. Here are the words and phrases that will come in handy in troublesome situations.


hindi
no


wala
none


huwag
don’t

 

Ayaw ko. / Ayoko.
I don’t want.


Hindi ko gusto.
I don’t like.


Hindi ko gusto iyan.
I don’t like that.


Aalis na ako.
I’m leaving.


Wala akong pera.
I have no money.


May girlfriend na ako.
I have a girlfriend already.

May asawa ako.
I have a wife.


Filipino Christmas Carols In Tagalog

Tags :

Category : Filipino , Music

Ang Pasko ay Sumapit

Ang Pasko ay sumapit
Tayo ay mangagsiawit
Ng magagandáng himig
Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig

Nang si Kristo’y isilang
May tatlóng haring nagsidalaw
At ang bawat isá ay nagsipaghandóg
Ng tanging alay.

Koro:
Bagong Taón ay magbagong-buhay
Nang lumigayà ang ating Bayan
Tayo’y magsikap upang makamtán
Natin ang kasaganaan!

Tayo’y mangagsiawit
Habang ang mundó’y tahimik.
Ang araw ay sumapit
Ng Sanggól na dulot ng langit.

Tayo ay magmahalan,
Ating sundín ang Gintóng Aral
At magbuhát ngayon,
Kahit hindî Paskô ay magbigayan!


Tagalog Street Signs

Warnings and phrases are commonplace on walls and signs all around the Philippines. Here are the most common street signs you need to know to survive in the Philippines.

Bawal umihi!
No peeing!

Bawal umihi dito!
Peeing is prohibited here!


Bawal magtapon ng basura dito!
Throwing garbage here is prohibited!


Bawal ang tao dito.
People are not allowed in or around here.


Bawal tumawid dito.
Crossing (the road) is prohibited here.


Bawal pumasok.
Entering is prohibited.


Bawal bumaba dito.
Leaving your vehicle is prohibited here.


Tagalog On The Spot

Slang Of The Day

Jowa
lover / boyfriend / girlfriend

Example:
Jowa mo ba si Juan?
Is Juan your boyfriend?

Popular Practices