Tagalog Conversations At The Beach

Tagalog Conversations At The Beach

Category : Conversations

Lily, Nenita and Dolores have just arrived at the beach.

Tagalog English
Lily: Sa wakas, nakikita ko ang dagat!
Nenita: Pero masyadong mainit ngayon…
Dolores: Siyempre. Pero malamig ang tubig dito.
Nenita: Huwag kang mag-alala, Nenita. Nagdala ako ng sunscreen.
Lily: Salamat sa diyos. Nakalimutan ko ang akin sa bahay ko.
Lily: Finally, I can see the sea!
Nenita: But it’s too hot today…
Dolores: Of course. The water here is cold though.
Nenita: Don’t worry, Nenita. I brought sunscreen.
Lily: Thank god. I forgot mine at my house.

 

Donovan, Jack, and Ben are lounging at the beach.

Tagalog English
Jack: Gusto niyo bang lumangoy?
Ben: Akala ko hindi mo alam kung paano lumangoy.
Jack: Tinuruan ako ng ate ko. Kaya ko na.
Donovan: Kayo na lang. Medyong masakit ang tuhod ko.
Jack: Do you guys want to swim?
Ben: I thought you don’t know how to swim.
Jack: My sister taught me. I can do it now.
Donovan: Just you guys go. My knee hurts a little.

Tagalog For The Beach

Category : Situations

From the popular white sand beaches of Boracay to the crystal clear waters of Palawan, the islands of the Philippines are littered with hundreds of beautiful and famous beaches. Here are the Tagalog phrases, words and slang that you may encounter in a Filipino beach!


dagat
sea

karagatan
ocean


init
hot


lamig
cold


tubig
water

langoy
swim

gutom
hungry


araw
sun


Mainit dito!
It’s hot here!


Sobrang init!
It’s so hot!


Punta tayo sa beach.
Let’s go to the beach.

Kailangan ko ng sumbrero.
I need a hat.


Bumili tayo ng sunscreen.
Let’s buy sunscreen.

Lumangoy na tayo.
Let’s swim already.


Ayokong lumangoy.
I don’t want to swim.


Hindo ko kayang lumangoy.
I can’t swim.


Hindo ko alam kung paanong lumangoy.
I don’t know how to swim.

May mga pating ba dito?
Are there sharks here?

Maglaro tayo ng volleyball.
Let’s play volleyball.

 


Tagalog On The Spot

Slang Of The Day

Jowa
lover / boyfriend / girlfriend

Example:
Jowa mo ba si Juan?
Is Juan your boyfriend?

Popular Practices