Filipino Christmas Carols In Tagalog

Filipino Christmas Carols In Tagalog

Tags :

Category : Filipino , Music

Ang Pasko ay Sumapit

Ang Pasko ay sumapit
Tayo ay mangagsiawit
Ng magagandáng himig
Dahil sa ang Diyos ay pag-ibig

Nang si Kristo’y isilang
May tatlóng haring nagsidalaw
At ang bawat isá ay nagsipaghandóg
Ng tanging alay.

Koro:
Bagong Taón ay magbagong-buhay
Nang lumigayà ang ating Bayan
Tayo’y magsikap upang makamtán
Natin ang kasaganaan!

Tayo’y mangagsiawit
Habang ang mundó’y tahimik.
Ang araw ay sumapit
Ng Sanggól na dulot ng langit.

Tayo ay magmahalan,
Ating sundín ang Gintóng Aral
At magbuhát ngayon,
Kahit hindî Paskô ay magbigayan!

5 2 votes
Article Rating

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tagalog On The Spot

Slang Of The Day

Jowa
lover / boyfriend / girlfriend

Example:
Jowa mo ba si Juan?
Is Juan your boyfriend?

Popular Practices

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x