National Symbols Of The Philippines (Mga Simbolo ng Bansang Pilipinas)

Category : Culture , Filipino

Pambansang Puno – Narra
Philippine National Tree – Narra

Pambansang Dahon – Anahaw
Philippine National Leaf – Fan Palm

Pambansang Prutas – Mangga
Philippine National Fruit – Mango

Pambansang Hayop – Karabaw
Philippine National Animal – Carabao/water buffalo

Pambansang Pagkain – Lechon
Philippine National Dish – Roasted pig

Pambansang Ibon – Agila ng Pilipinas
Philippine National Bird – Philippine Eagle

Pambansang Isda – Bangus
Philippine National Fish – Milk-fish

Pambansang Bayani – Doktor Jose Rizal
Philippine National Hero – Dr. Jose Rizal

Pambansang Isport  – Arnis
Philippine National Sport or Martial Arts – Arnis

Pambansang Kasuotan Para sa Mga Lalaki – Barong at Tagalog
Philippine National Clothing for Men – Men’s Barong

Pambansang Kasuotan Para sa Mga Babae – Baro’t Saya
Philippine National Clothing for Women – Women’s Barong

Pambansang Sayaw – Tinikling
Philippine National Dance – Bamboo Dance

Pambansang Bulaklak – Sampaguita
Philippine National Flower – Arabian Jasmine

Pambansang Sasakyan – Kalesa
Philippine National Vehicle – Horse Drawn Carriage

Pambansang Awit – Lupang Hinirang
Philippine National Anthem – Lupang Hinirang

“Lupang Hinirang”
Composer: Julian Felipe, 1898

Bayang magiliw, perlas ng silanganan.
Alab ng puso, sa dibdib mo’y buhay.
Lupang hinirang, duyan ka ng magiting
Sa manlulupig, di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok, sa simoy at
sa langit mong bughaw,
may dilag ang tula at awit
sa paglayang minamahal.

Ang kislap ng watawat mo’y
tagumpay na nagniningning.
Ang bituin at araw niya
kailan pa may di magdidilim.

Lupa ng araw, ng lualhati’t pagsinta,
buhay ay langit sa piling mo.
Aming ligaya na pag may mang-aapi,
ang mamatay ng dahil sa iyo.


 

Pambansang Kasabihan – Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan, at Makabansa
Philippine National Motto – For the Love of God, People, Nature and Country


Tagalog On The Spot

Slang Of The Day

Jowa
lover / boyfriend / girlfriend

Example:
Jowa mo ba si Juan?
Is Juan your boyfriend?

Popular Practices